viet
Nguyễn Bảo Hoàng (Henry)

Nguyễn Bảo Hoàng (Henry)

Chủ tịch

Nguyễn Hoàng Bảo (Henry) là Người Sáng lập và là Chủ tịch Công ty Bất Động Sản Bản Việt.
Nguyễn Thanh Phượng

Nguyễn Thanh Phượng

Người Sáng Lập

Võ Thành Lâm

Võ Thành Lâm

Tổng Giám Đốc

Hiện là Tổng Giám Đốc của Công ty Bất Động Sản Bản Việt
Peter Woolger

Peter Woolger

Giám Đốc Khối Dự Án

Peter Woolger – Hiện là Giám Đốc Khối Dự Án của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Bản Việt – Ông đến từ Anh và đã sinh sống, làm việc tại Việt Nam hơn 20 năm.
Michael Weryk

Michael Weryk

Giám Đốc Thiết Kế

Giám đốc thiết kế
Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

Giám Đốc Dự Án

Ông Dũng là Giám Đốc Dự Án kiêm Giám Đốc xây Dựng của Công ty Bất Động Sản Bản Việt.
Nguyễn Lê Quốc Tuấn

Nguyễn Lê Quốc Tuấn

Giám Đốc Đầu Tư

Ông Tuấn có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực bất động sản.
Võ Đức Hiền

Võ Đức Hiền

Giám Đốc Dự Án

Được bổ nhiệm là Giám Đốc Dự Án từ khi gia nhập Công ty Bất Động Sản Bản Việt.
Hồ Ngọc Quyên

Hồ Ngọc Quyên

Trưởng Phòng Tài Chính & Kế Toán

Bà Quyên hiện đang phụ trách Phòng Tài chính và Kế toán của Công ty Bất Động Sản Bản Việt.